Перейти до вмісту

Діагностика та лабораторія

1.Електрокардіографія (ЕКГ) – метод дослідження біоелектричної активності серця 
Апаратура : електрокардіограф Cardiomax FX-326, електрокардіограф Cardiotest EK-41, електрокардіограф Heart Mirror.

 1. Ехоенцефалографія метод ультразвукової діагностики внутрішньочерепних уражень. 
  Апаратура: ехоенцефалограф ЕЕС-12.
 2. Ультразвукове дослідження (УЗД)
 • Серця.

Апаратура : установка УЗД “Алока”

Лабораторія санаторію «Червона калина »
Біохімічні дослідження:

 1. Загальний білок г/л;
 2. Тимолова проба,
 3. Сечовина ммоль/л ;
 4. Загальний холестерин, ммоль/л;
 5. Аланін-амінотрансфераза, ммоль (г.л);
 6. Аспартатаміно-трансфераза, ммоль (г.л);
 7. С-реактивний білок, якісна;
 8. Білірубін та його фракції, мкмоль/л;
 9. В-ліпопротеїди, од.;
 10. Глюкоза, ммоль/л;
 11. Фібриноген, г/л;
 12. Протромбіновий час, с;
 13. Протромбіновий індекс, %;
 14. Гематокріт, л/л .

Загальноклінічні дослідження:

 1. рН (реакція сечі);
 2. Колір, прозорість, об»єм, відносна густина сечі;
 3. Лейкоцити, еритроцити, епітелій, циліндри сечі;
 4. Кетонові тіла, білірубін та жовчні пігменти сечі;
 5. Білок, глюкоза сечі;
 6. Дослідження сечі по Нечипоренко, Зимницькому, Аддіс-Каковському;
 7. Гемоглобін(г/л), еритроцити, тромбоцити, лейкоцити крові;
 8. ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів);
 9. Насиченість еритроцитів гемоглобіном;
 10. Морфологічні елементи крові,%;
 11. Час згортання крові, тривалість кровотачі за Дуке,с.;
 12. Глюкоза крові, ммоль/л;
 13. Мікрореакція преципітації;
 14. Нейтральний жир, крохмаль, переварена і непереварена клітковина в фекаліях;
 15. Яйця гельмінтів в фекаліях;
 16. Гонококи, трихомонади в мазку виділень з піхви;
 17. Фізичні властивості, колір, прозорість, кількість жовчі;
 18. Слиз, лейкоцити,кристалічні утворення, паразити в жовчі